Професионално управление на недвижими имоти в София!

За да бъде успешна и търсена една услуга е необходимо преди всичко да има нужда от нея, да задоволява клиентската потребност, да решава даден проблем , да спестява време и да бъде финансово достъпна. Услугата ‘’Професионално управление на недвижим имот’’ е именно такава . Широко разпостранена в чужбина и бързо развиваща се в България тя е отлично решение за собствениците на имоти, които искат да се възползват максимално от инвестицията си, ценят времето си и са готови да се доверят на опита и качествата на професионалист в областта.
Инвестиционното планиране при покупка на имот и отдаването му под наем има за цел да постигне максимална доходност с ограничен риск и минимални разходи, а ако това се получи и при минимална ангажираност от страна на инвеститора, налице ще е перфектната формула за успех.

Постигнете я като изберете нас за Ваш партньор чрез някоя от следните услуги:

Стандартно управление на недвижим имот отдаван под наем

Стандартно управление на недвижим имот отдаван под наем

Отговорностите и гаранциите, които поемаме към Вас при този тип управление можем да разделим на три основни етапа:

Преди отдаване под наем

Всеки имот има своите положителни и отрицателни страни. Наша отговорност е да използваме потенциала на жилището и да го представим на бъдещите наематели в най-добрата му светлина. Чрез професионални снимки, сериозна рекламна кампания и изграденото ни сътрудничество с международни компании и посолства Вашия имот ще бъде предложен на достатъчно голям брой потенциални клиенти, така че жилището да бъде отдадено бързо на качествено подбрани наематели.
Нашите задължения включват и:

 • консултация, относно ремонтни дейности и обзавеждане
 • организиране и провеждане на огледи
 • подготвяне и подписване на юридически защитен договор за наем , силно анагажиращ наемателите за техните задължения и права
 • подписване на приемно-предавателен протокол подробно описващ състоянието и обзавеждането на имота
 • разплащане и предаване на владението на наематели

Цена на услугата: 50% от стойността на наемната цена,еднократно.
При напускане на наемател преди изтичане на срока на договора, намирането на нов е напълно безплатно.

По време на наемния срок:

Съблюдаване на изпълнението на договора за наем е основният ангажимент, който имаме при този етап на управлението на Вашия имот. Коректността на всеки наемател зависи от това какъв контрол му се налага, какви предупреждения му се поставят и какви последствия го очакват при неспазване на поетите от него задължения. Представляваме собственика пред УС на етажната собственост, държавните органи и комуналните услуги.
Ние отговаряме и за:

 • заплащане на наемната цена в определения за това срок в договора за наем
 • ежемесечно посещение на имота и контрол на състоянието му
 • заплащане в срок на задълженията към комуналните услуги и етажната собственост
 • съдействие и цялостна комуникация с наематели
 • конкретни действия при конфликтни ситуации, предупреждения и решаване на казуси
 • бърза реакция при нужда от ремонтни дейности и съгласуване със собствениците за непредвидените разходи

Цена на услугата:
10% от стойността на наемната цена
8-9% от стойността на наемната цена при две или повече жилища

След освобождаване на имота:

При този етап на управление наш ангажимент е при предаване на имота от страна на наемателите състоянието на жилището и обзавеждането да отговарят на подписания приемно-предаватателен протокол, като се има предвид естественото овехтяване. Ние даваме и писмена гаранция за липса на задължения към комуналните услуги и етажната собственост. Чрез неустойки и водене на дела в частния арбитражен съд предпазваме собствениците от финансови загуби при некоректни наематели.
Отговаряме и за:

 • изготвяне на протокол при напускане на наематели
 • почистване на имота след напускане на наематели
 • консултация за подобрения и ремонти дейности имащи за цел увеличаване на доходоността

Цена на услугата: Безплатна.
Вие дължите възнаграждение единствено, когато имотът е отдаден под наем.

Управление с гарантирана доходност

Управление с гарантирана доходност

Този тип управление е подходящ за клиенти търсещи предварително финансови постъпления и гарантирана доходност, без значение дали имотът им е отдаден под наем или стои свободен. Чрез плащане на фиксиран наем напред за тримесечие, шестмесечие или дори година Вие може да разполагате с парите си предварително и да не се притеснявате от непредвидени разходи, финансови кризи и спад на пазара на недвижими имоти. Ние даваме писмени гаранции за запазване на състоянието на имота и обзавеждането в него, както и за липсата на задължения към комуналните услуги и етажната собственост след напускане на всеки наемател. В някоя от следващите статии ще се спрем подробно върху този нов и заинтригуваш модел на управление на недвижими имоти.

Цена на услугата: по споразумение.

Контрол и поддръжка

Контрол и поддръжка

Това е вариант на услугата, който е подходящ за собственици, които не обитават жилището си, но и не искат да го отдават под наем.
Услугата включва:

 • ежеседмично посещение на имота
 • предоставяне на достъп при строително-монтажни работи
 • заплащане на данъци и битови сметки за имота
 • представляване на собствениците пред УС на етажната собственост и държавните институции
 • информиране на собствениците относно решенията на етажната собственост
 • бърза реакция при аварии и спешни ситуации

Цена на услугата: 40 лв месечно.

оценка на имот
Възползвайки се от опита, качествата и способностите в управлението на имоти на нашия екип си гарантирате:

ПО-ВИСОКИ ДОХОДИ, ПО-ГОЛЯМА СИГУРНОСТ И ПОВЕЧЕ СВОБОДНО ВРЕМЕ !
НЕКА ЗАПОЧНЕМ!

Управление на имот

Попъленете онлайн формата с описание на Вашия имот

Имам нужда от управление на:

 1-стаен 2-стаен 3-стаен многостаен къща магазин жилищен комплекс административна сграда офис ваканционен имот

Град Квартал:

Телефон за връзка